Smartphone.jouwweb.nl
Home » Toekomst van de Smartphone

Toekomst van de Smartphone


Een internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat diverse grote telefoonmerken op  denken dat het internet over circa tien jaar  gedomineerd zal worden door smartphones. Dit zal betekenen dat de pc computer de komende jaren terrein gaat verliezen. De Elon University heeft een onderzoek gehouden onder verschillende belangrijke spelers  op het web. Dit onderzoek wijst uit dat velen denken dat het internet over tien jaar voor het grootste deel  niet meer door een pec gebruikt zal worden en dat de smartphone hiervoor (deels) in de plaats zal komen. Na 2020 zal de smartphone het world wide web gaan domineren en daarmee de eerste plaats overnemen van de personal computer. Dit zegt het merendeel van de ondervraagden. Vierenzestig procent van de ondervraagden was het er over eens dat interfaces er heel anders uit zullen gaan zien. De interfaces zouden geavanceerdere touch, praat en typ mogelijkheden hebben.
Het onderzoek ging grotendeels over internetgebruikers en naast de bovenstaande feitjes over smartphones, bracht het onderzoek dus nog een aantal andere dingen aan het licht. Zo zou de grens tussen de virtuele en de echte wereld kleiner worden. Ook zal volgens een groot deel van de ondervraagden het internet er compleet anders uit zien in 2020. De meeste ondervraagde dachtten wel dat de sociale controle op het internet de komende jaren niet veel verder verscherpt zou worden.

Bovenstaand artikel zal de komende jaren uitwijzen in hoeverre de ondervraagden de toekomst hebben "voorspeld" . Ook voor insiders is het natuurlijk altijd ook nog enigzins koffiedik kijken. Dit omdat de ontwikkelingen zich op het gebied van de mobiele telefonie in het algemeen en de smartphone in het bijzonder in ras tempo opvolgen.

Maak een Gratis Website met JouwWeb